Николай Чудотворец молитва

Николай Чудотворец молитваНиколай Чудотворец молитва

Тропарь

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости,/ воздержа́ния учи́теля/ яви́ тя ста́ду твоему́/ я́же веще́й и́стина;/ сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая,/ нището́ю бога́тая./ О́тче священнонача́льниче Нико́лае,/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак

В Ми́рех, свя́те, священноде́йствитель показа́лся еси́:/ Христо́во бо, преподо́бне, Ева́нгелие испо́лнив,/ положи́л еси́ ду́шу твою́ о лю́дех твои́х/ и спасл еси́ непови́нныя от сме́рти;// сего́ ра́ди освяти́лся еси́, я́ко вели́кий таи́нник Бо́жия благода́ти.

Мо­ли́т­ва 1-я Святителю Николаю

О, всесвяты́й Нико́лае, уго́д­ни­че преизря́дный Госпо́день, те́п­лый наш зас­ту́п­ни­че и везде́ в ско́р­бех ско́­рый по­мо́щ­ни­че! Помози́ ми, гре́шному и уны́лому, в настоя́щем сем жи­тии, умо­ли́ Го́с­по­да Бо́­га дарова́ти ми ос­тав­ле́­ние всех мои́х гре­хо́в, ели́ко согреши́х от ю́нос­ти моея́, во всем жи­тии мое́м, де́­лом, сло́­вом, помышле́нием и все́­ми мои́ми чу́вствы; и во исхо́де ду­ши́ моея́ помози́ ми, окая́нному, умо­ли́ Го́с­по­да Бо́­га всея́ тва́­ри Соде́теля, из­ба́­ви­ти мя воз­душ­ных мыта́рств и ве́ч­на­го му­че́­ния: да всег­да́ про­слав­ля́ю От­ца́, и Сы́­на, и Свя­та́­го Ду́­ха, и твое́ ми́лостивное предста́тельство, ны́­не и при́с­но, и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Мо­ли́т­ва 2-я Николаю Чудотворцу

О, всеблаги́й о́т­че Нико́лае, па́­сты­рю и учи́­те­лю всех, ве́­рою при­те­ка́ю­щих ко тво­ему́ зас­туп­ле­нию и те́плою мо­ли́т­вою те­бе́ при­зы­ва́ю­щих! Ско́ро потщи́ся и из­ба́­ви Хрис­то́­во ста́­до от вол­ко́в губя́щих е; и вся́­ку стра­ну́ хри­сти­ан­скую огради́ и со­хра­ни́ свя­ты́­ми тво­и́ми мо­ли́т­ва­ми от мир­ска́­го мяте́жа, тру́­са, на­ше́ст­вия иноплеме́нников и меж­до­усо́б­ныя бра́­ни, от гла́­да, по­то́­па, ог­ня́, ме­ча́ и внеза́пныя сме́р­ти. И я́ко­же поми́ловал еси́ трие́х муже́й, в темни́це седя́щих, и изба́вил еси́ их от ца­ре́­ва гне­ва и посече́ния ме́чнаго, та́­ко по­ми́­луй и ме­не́, умо́м, сло́­вом и де́­лом во тме гре­хо́в су́­ща, и из­ба́­ви мя гне­ва Бо́­жия и ве́ч­ныя ка́зни. Я́ко да тво­и́м хо­да́­тай­ством и по́­мо­щию, Сво­и́м же милосе́рдием и бла­го­да́­тию, Хрис­то́с Бог ти́­хое и безгре́шное жи­тие́ даст ми пожи́ти в ве­це сем, и из­ба́­вит мя от шу́ияго стоя́­ния, спо­до́­бит же дес­на́­го со все́­ми свя­ты́­ми во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Молитва 3-я Николаю Чудотворцу

О, до́брый наш па́стырю и богому́дрый наста́вниче, святи́телю Христо́в Нико́лае! Услы́ши нас гре́шных (имена), моля́щихся тебе́ и призыва́ющих в по́мощь ско́рое предста́тельство твое́; виждь нас не́мощных, отвсю́ду уловля́емых, вся́каго бла́га лише́нных и умо́м от малоду́шия помраче́нных; потщи́ся, уго́дниче Бо́жий, не оста́вити нас в грехо́внем плену́ бы́ти, да не бу́дем в ра́дость враго́м на́шим и не у́мрем в лука́вых дея́ниих на́ших. Моли́ о нас недосто́йных Соде́теля на́шего и Влады́ку, Ему́же ты со безпло́тными ли́ки предстои́ши: ми́лостива к нам сотвори́ Бо́га на́шего в ны́нешнем житии́ и в бу́дущем ве́це, да не возда́ст нам по дело́м на́шим и по нечистоте́ серде́ц на́ших, но по свое́й бла́гости возда́ст нам. На твое́ бо хода́тайство упова́юще, твои́м предста́тельством хва́лимся, твое́ заступле́ние на по́мощь призыва́ем, и ко пресвято́му о́бразу твоему́ припа́дающе, по́мощи про́сим: изба́ви нас, уго́дниче Христо́в, от зол находя́щих на нас, и укроти́ во́лны страсте́й и бед возстаю́щих на нас, да ра́ди святы́х твои́х моли́тв не обы́мет нас напасть и не погря́знем в пучи́не грехо́вней и в ти́не страсте́й на́ших. Моли́, святи́телю Христо́в Нико́лае, Христа́ Бо́га на́шего, да пода́ст нам ми́рное житие́ и оставле́ние грехо́в, душа́м же на́шим спасе́ние и ве́лию ми́лость, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 4-я Святителю Николаю Чудотворцу

О, вели́кий засту́пниче, архиере́ю Бо́жий, Нико́лае преблаже́нне, и́же подсо́лнечную осия́вый чудесы́, призыва́ющим же тя ско́рый услы́шатель явля́йяся, и́хже при́сно предваря́еши и спаса́еши, и избавля́еши, и от бед вся́ческих изъима́еши, от Бо́га да́нною ти чуде́с и даро́в благода́тию! Услы́ши мя недосто́йнаго, с ве́рою тя призыва́юща и моле́бное тебе́ принося́ща пе́ние; тебе́ бо хода́тая на умоле́ние ко Христу́ предлага́ю. О преслову́щий в чудесе́х, святи́телем высото́! я́ко име́яй дерзнове́ние, ско́ро Влады́це предста́ни, и преподо́бнии свои́ ру́це моле́бне к Нему́ простри́ о мне гре́шнем, и от Него́ щедро́ты бла́гости пода́ждь ми, и приими́ мя в свое́ заступле́ние, и от всех бед и зол мя изба́ви, от наше́ствия враго́в ви́димых и неви́димых свобожда́я, и тех всех наве́ты и злохи́трства погубля́я, и борю́щих мя во всей жи́зни мое́й отража́я; прегреше́нием же мои́м проще́ние испроси́, и спасе́на мя Христу́ предста́ви и Ца́рствия Небе́снаго сподо́би улучи́ти за мно́жество того́ человеколю́бия, Ему́же подоба́ет вся́ка сла́ва, честь и поклоне́ние, со безнача́льным его Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 5-я Николаю Чудотворцу

О, всехва́льный и всечестны́й архиере́ю, вели́кий чудотво́рче, святи́телю Христо́в, о́тче Нико́лае, челове́че Бо́жий и ве́рный ра́бе, му́жу жела́ний, сосу́де избра́нный, кре́пкий сто́лпе церко́вный, свети́льниче пресве́тлый, звездо́ осиява́ющая и освеща́ющая всю вселе́нную. Ты еси́ пра́ведник, я́ко фи́никс процве́тший, насажде́нный во дво́рех Го́спода своего́, живы́й в Ми́рех, ми́ром облагоуха́л еси́ и ми́ро приснотеку́щее благода́ти Бо́жия источа́яй. Твои́м ше́ствием, пресвяты́й о́тче, мо́ре освяти́ся, егда́ многочуде́сныя твоя́ мо́щи ше́ствоваху во град Ба́рский, от восто́ка до за́пада хвали́ти и́мя Госпо́дне. О преизя́щный и преди́вный чудотво́рче, ско́рый помо́щниче, те́плый засту́пниче, па́стырю предо́брый, спаса́ющий слове́сное ста́до от вся́ких бед! Тебе́ прославля́ем и тебе́ велича́ем, я́ко наде́жду всех христиа́н, исто́чника чуде́с, защи́тителя ве́рных прему́драго учи́теля, а́лчущих корми́теля, пла́чущих весе́лие, наги́х одея́ние, боля́щих врача́, по мо́рю пла́вающих управи́теля, пле́нников свободи́теля, вдов и сиро́т пита́теля и засту́пника, целому́дрия храни́теля, младе́нцев кро́ткаго наказа́теля, ста́рых укрепле́ние, по́стников наста́вника, тружда́ющихся упокое́ние, ни́щих и убо́гих изоби́льное бога́тство. Услы́ши нас, моля́щихся тебе́ и прибега́ющих под кров твой, яви́ предста́тельство твое́ о нас к Вы́шнему и исхода́тайствуй твои́ми богоприя́тными моли́твами вся поле́зная ко спасе́нию душ и теле́с на́ших: сохрани́ святу́ю оби́тель сию́ (или́ храм сей), вся́кий град и весь, и вся́кую страну́ христиа́нскую, и лю́ди живу́щия от вся́каго озлобле́ния по́мощию твое́ю, ве́мы бо, ве́мы, я́ко мно́го мо́жет моли́тва пра́веднаго, поспешеству́ющая во благо́е; тебе́ же пра́веднаго, по Преблагослове́нней Де́ве Мари́и, предста́теля ко Всеми́лостивому Бо́гу и́мамы, и к твоему́, преблаги́й о́тче, те́плому хода́тайству и заступле́нию смире́нно притека́ем: ты нас соблюди́, я́ко бо́дрый и до́брый па́стырь, от вся́ких враго́в, губи́тельства, тру́са, гра́да, гла́да, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников, и во вся́ких беда́х и ско́рбех на́ших подава́й нам ру́ку по́мощи, и отве́рзи две́ри милосе́рдия Бо́жия: поне́же недосто́йни есмы́ зре́ти высоту́ небе́сную, от мно́жества непра́вд на́ших, свя́зани у́зами грехо́вными, и николи́же во́ли Созда́теля на́шего сотвори́хом, ни сохрани́хом повеле́ний Его́. Те́мже преклоня́ем коле́на сокруше́нна и смире́нна се́рдца на́шего к Зижди́телю своему́, и твоего́ оте́ческаго заступле́ния к Нему́ про́сим: помози́ нам, уго́дниче Бо́жий, да не поги́бнем со беззако́нии на́шими, изба́ви нас от вся́каго зла и от вся́кия ве́щи сопроти́вныя, упра́ви ум наш и укрепи́ се́рдце на́ше в пра́вой ве́ре, в не́йже твои́м предста́тельством и хода́тайством, ни ра́нами, ни преще́нием, ни мо́ром, ни ко́им гне́вом от Созда́теля своего́ ума́лени бу́дем, но ми́рное зде поживе́м житие́ и да сподо́бимся ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Еди́наго в Тро́ице сла́вимаго Бо́га и покланя́емаго, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 6-я Николаю Чудотворцу

О, святи́телю Христо́в Нико́лае! Услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся тебе́ (имя) и призыва́ющих в по́мощь ско́рое предста́тельство твое́. Ми́лостива к нам сотвори́ Бо́га на́шего, да по Свое́й бла́гости пода́ст нам (содержание прошения). Изба́ви нас, уго́дниче Христо́в, от зол, находя́щих на нас, и во вся́кой жите́йской нужде́ и потре́бе посли́ нам свою́ по́мощь. Ами́нь.

Молитва 7-я Николаю Чудотворцу

Моли́ Бóга о мне, святы́й угóдниче Бóжий Николае, я́ко аз усéрдно к тебé прибегáю, скóрому помóщнику и моли́твеннику о душé моéй.

Историческая справка.

Святитель Николай любим в России за то, что слышит каждого, кто обращается к нему с искренной, сердечной молитвой. Облащаются к Николаю Чудотворецу с молитвой верующие и не верущие, православные христьяне и иноверцы и атеисты. Хорошо известен случай с китайцем, котрый провалился  под лед был близок к смерти, но вспомнив, что православные христьяне обращались к иконе Николая Чудотворца в молитве, стал просить своими словами:

– Старец с вокзала, старец с вокзала, спаси меня! — были последние слова китайца.

Молитва Николаю Чудотворцу своими простыми словами, но произнесенная от всего серрдца была тут же услышана Святителем и китаец был спасен. Китаец был благодарен за то что Николай Чудотворец услышал его молитву и спас его. Очевидец пишет:

Однажды ранней весной в здание вокзала вбежал мокрый с головы до ног старый китаец. Он распростерся на полу перед иконой. Протягивал к ней руки и что-то бормотал с большим чувством.

Николаю Чудотворецу молятся о путешествующие, о помощи в различных житейских затруднениях, о жизненном устройстве детей, о вступлении в брак, об исцелении в различных недугах, и обо всем прочим.